Հարգելի գործընկերնե՛ր

«Urbis et Orbis. քաղաքի միկրոպատմությունը և նշանագիտությունը» բաց հասանելիությամբ գիտական գրախոսվող հանդես է։ Այն հարթակ է քաղաքային տարածքի, գեղարվեստական տեքստերում քաղաքների, տեսողական նշանագիտության ու միկրոպատմագիտական հետազոտությունների, ինչպես նաև տեսական խնդիրների քննարկման համար:

Հանդեսը հնարավորություն է ընձեռում անկախ, քննադատական և ինքնաանդրադարձման (ռեֆլեքսիվ) քննարկման համար, ուր մեծ տեղ է հատկացվում քաղաքային հետազոտություններին (urban studies), մարդաբանությանը, հասարակաբանությանը և մակրոհասարակաբանությանը, ինչպես նաև հումանիտար ու սոցիալական գիտությունների տարբեր խոսույթներում տեսողական պատկերների քննությանը:

Հրատարակության պարբերականությունը՝ տարեկան 2 համար

Հանդեսը հիմնադրվել է 2021 թվականին Հայ-ռուսական համալսարանի (Երևան, Հայաստան) և Յարոսլավ Իմաստունի անվան Նովգորոդի պետական համալսարանի (Մեծն Նովգորոդ, Ռուսաստան) կողմից:

Հանդեսն ընդունում է քաղաքին ու քաղաքային տարածքին վերաբերող մշակութային և մարդաբանական միջգիտակարգային հետազոտություններ։ Առաջին հերթին ակնկալվում են հետազոտություններ հարանշանային (կոնոտատիվ) նշանագիտության ոլորտից, խոսքային-վերխոսքային վերլուծություններ, ինչպես նաև քաղաքային տարածքի՝ «երրորդ տեղին» նվիրված ուսումնասիրություններ։

Գիտական նյութերն ընդունվում են հրատարակման հետևյալ թեմաներով․

 • Մշակութային հաղորդակցման քաղաքային ձևերը։ Քաղաքների լեզուները։ Համաժամանակյա և տարաժամանակյա հաղորդակցությունը քաղաքային միջավայրում։
 • Քաղաքների ֆուտուրիստական և ուտոպիական մոդելները և դրանց իրականացումը։ Իդեալական քաղաքը գործնականում և տեսության մեջ։
 • Քաղաքի տեսողական նշանագիտությունը։ Քաղաքային ճարտարապետությունը՝ որպես նշանագիտական համակարգ։ Տեսողական էկոլոգիա։ Քաղաքի կոդը։
 • Սոցիալական շերտավորումը (ստրատիֆիկացիան) և մարգինալիզացիան քաղաքային համայնքներում։ Քաղաքային տիպեր և կերպեր։
 • Պատմական քաղաքը՝ որպես արժեք, և արդիականության հարցը։ Քաղաքային ճարտարապետությունը՝ որպես կյանքի ոճեր։
 • Քաղաքային տարածքի մոդելավորումն ու կառուցվածքը։ Քաղաքացիների մասնակցությունը քաղաքային տարածքների ձևավորմանը և ձևափոխմանը։
 • Քաղաքը անձնական կենսագրության մեջ։ Քաղաքների մտային քարտեզները։
 • Քաղաքի միֆերն ու առասպելականացումը համաժամանակյա և տարաժամանակյա կտրվածքում։
 • Աշխարհագրական միջավայրը՝ որպես քաղաքային լանդշաֆտի մաս։ Քաղաքային լանդշաֆտը և քաղաքի «տեսքը»։
 • Քաղաքի «երևակայելին» (ֆր․ Imaginaire)
 • Քաղաքային բանահյուսությունը։
 • Քաղաքը՝ որպես արտահայտություն, նկարագրություն, վերագրում, հղում, փոխաբերություն, տեքստ և կրկնագիր։
 • Քաղաքը և համալսարանը, քաղաք-համալսարան։ Համալսարանը՝ որպես քաղաքը մոդելավորող սկիզբ և տարածքի շարժիչ ուժ:
 • Քաղաքի գեղարվեստական պատկերումը։ Քաղաքը գեղանկարչության, կինոյի, ֆոտոյի, ֆոտոարվեստի, գովազդի և կոմիքսների մեջ։
 • Քաղաք և լանդշաֆտ։ Բնական և արհեստական լանդշաֆտները քաղաքի մշակութային տարածքներում։
 • Քաղաքի կերպը, իմիջը և բրենդը։ Քաղաքային կերպերի զարգացումը։ Քաղաքը՝ որպես տարածաշրջանի և երկրի բրենդ։
 • Քաղաքի սրբազնային տարածությունները։ Սրբազնությունը, ապասրբազնությունն ու վերասրբազնությունը քաղաքում։ Աշխարհիկ և հետաշխարհիկ տարածքներ։
 • Քաղաքային կոլորիստիկան՝ որպես տեսողական նշանագիտություն և գեղագիտություն։
 • Քաղաքային միջավայրի ձևավորման հնարներն ու դրա ձևաարտահայտչական պլանը։
 • Քաղաքը գեղարվեստական և վավերագրական տեքստերում։
 • Քաղաքի մակրոհասարակաբանությունը։
 • Երևակայական քաղաք։